OM SELSKAPET


Evendo Invest er et privat investeringsselskap med hovedfokus innen energi og eiendom. Selskapet eies og drives av Tommie Rudi.

300M+


Forventet konsolidert omsetning i 2023


80M


Verdijustert egenkapital