OM SELSKAPET


Evendo Invest er et privat investeringsselskap med hovedfokus innen energi og eiendom. Selskapet eies og drives av Tommie Rudi.

60M


I 2022 passerte konsernet

NOK 60.000.000,- i samlet omsetning

15M


Konsernet har samlet mer enn

NOK 15.000.000,- i egenkapital