Privat investeringsselskap

med hovedfokus på

energi og eiendom